O projektu

Podporujeme dobré jméno České republiky ve světě.
Pomůžeme Vám přidat i vaši vlastní akci.

CzechPlatform je otevřený informační portál monitoringu českých kulturních a kreativních průmyslů poskytovaný Českými centry.

Cílem jednotného portálu je mapovat aktivity podporované ze státních i soukromých zdrojů a přispívat k větší koordinaci a synergii české zahraniční prezentace.

CzechPlatform nabízí prostor pro vzájemnou spolupráci na připravovaných projektech (propojuje možné partnery, zefektivňuje dopad aktivit v zahraničí) a zároveň slouží jako nástroj pro vyhodnocování prezentací českých kulturních a kreativních průmyslů v zahraničí.

CzechPlatform umožňuje:

  • zlepšit koordinaci aktivit české prezentace v zahraničí

  • zvýšit synergii prezentace konkrétní akce v zahraničí

  • monitorovat českou účast v zahraničí napříč uměleckými a dalšími obory

    Uživatelem portálu může být bezplatně každý, kdo plánuje prezentaci svého díla v zahraničí a chce, aby se o jeho aktivitě vědělo. Stačí se zaregistrovat a informovat v předstihu o své aktivitě. Díky pravidelnému monitoringu se o Vaší akci dozví státní subjekty (česká centra, zastupitelské úřady a další) působící v daném teritoriu a mohou Vám bezplatně nabídnout vhodnou spolupráci dle svých možností a šíře poskytovaných služeb.

    Česká centra mohou pomoci pouze v případě, kdy o akci v zahraničí včas vědí – a k této informovanosti slouží právě czechplatform.cz.